WIĄZARY PREFABRYKOWANE

Wiązary prefabrykowane

...to gotowe elementy konstrukcji dachowej – kratownicy powstałe w wyniku połączenia ze sobą belek drewnianych płytkami kolczastymi.

Z wyglądu przypominają trójkąt. Jego podstawa (pas dolny) stanowi konstrukcję stropu, zaś ramiona (pas górny) - połać dachową. Od ramion wiązara zależy kąt nachylenia dachu. Przestrzeń między pasem dolnym a górnym wypełniają krzyżulce i słupki. W zależności od stopnia obciążenia odpowiednio się je zagęszcza, gdyż one stanowią usztywnienie ramy wiązara. Połączeniem na wszystkich węzłach wiązara jest płytka kolczasta (element złączny), która pod jednym naciskiem wysokotonowej prasy jest wtłaczana w stykające się doczołowo odpowiednio docięte kawałki drewna. Płytki kolczaste wprasowywane są po obu stronach wiązara na przeciwlegle do siebie. Węzły wiązara nie są przypadkowe, wyznaczają je bardzo dokładne obliczenia inżynieryjne. Wiązary wykonywane są metodą przemysłową z tarcicy iglastej (świerk, sosna) suszonej komorowo.

W zależności od przyjętych norm i stref obciążeń dla konstrukcji dachu (śnieg, wiatr) z uwzględnieniem rodzaju pokrycia dachowego do wiązarów stosuje się optymalne przekroje drewna. Obliczenia wytrzymałościowe dla wiązara są wykonywane przez program inżynierski, zgodnie z regułami Prawa Budowlanego w oparciu o Polską Normę PN-B-03150:2000 oraz Aprobatę techniczną płytek AT-15-4057/2004.

Zalety wiązarów kratowych

 • lekkość
 • prostota
 • duża nośność
 • szybkość wykonania powtarzalnej konstrukcji
 • brak konieczności wykonania stropu betonowego
 • niewielki koszt konstrukcji stropu i dachu
 • możliwość swobodnego zagospodarowania wnętrza z powodu braku słupów podporowych i ścian nośnych
 • szybki i łatwy montaż
 • długa żywotność konstrukcji

Rodzaje wiązarów kratowych

 • Wiązary attykowe
 • Wiązary mansardowe
 • Wiązar typu FINK
 • Wiązar nożycowy
 • Wiązary ramowe

Masz pytania dotyczące wiązarów?